konserwacja podwozia

konserwacja podwozi

Konserwacja. Podwozie poddawane jest zabiegowi czyszczenia skorodowane miejsca poddawane są piaskowaniu a następnie zabezpieczane podkładem.

Podwozie pokrywane jest środkiem na bazie bitumiczno-kauczukowej powłoki odpornej na uszkodzenia która zapobiega powstawaniu korozji, wytłumia podwozie, stanowi ochronę przed wodą a w okresie zimowym przed substancjami takimi jak sól.