• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Filmy, które warto obejrzeć w tym roku.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w wielkie mierze wpływają koszty: sprawny wydatek przewozu oraz alternatywny koszt transportu, innymi słowy wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów oraz ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku transportu wymagającego cennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym oraz samochodowym. Koszty efektywne dojrzewają wspólnie z odległością, lecz maleją razem ze wzrostem ładowności środka przewozu – tutaj sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, czynników demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach międzynarodowych odgrywa przewóz morski, jaki obsługuje 70% światowej wymiany.

1. Sprawdź stronę

2. Przejdź dalej

3. Sprawdź stronę

4. Znajdź więcej

5. Przejrzyj

Categories: Blog

Comments are closed.